Els treballs realitzats entre els dies 4 i 15 de setembre al sector de l’Arboç de la Timba de Sta. Bàrbara han permès identificar les restes d’un jaciment d’època ibèrica, probablement actiu entre els segle IV i el segle I aC. Tot sembla indicar que aquest jaciment es va fundar amb posterioritat a l’abandonament de la fortificació preibèrica o de la primera edat del ferro (segles VII-VI aC), documentada a la part més alta de la Timba o sector de Castellet i la Gornal.

La prospecció arqueològica i la posterior realització de 9 sondejos de 2×2 m han servit per recuperar un notable conjunt de restes ceràmiques i lítiques característiques de la civilització ibèrica. Aquestes permeten delimitar l’establiment, tot i que no ha estat possible trobar, ara per ara, restes estructurals com parets, murs, sitges o altres.

Entre les peces recuperades en destaquen les àmfores ibèriques utilitzades per a transportar i emmagatzemar vi, cervesa i altres productes, però també la vaixella de taula, com els plats. També s’han identificat ceràmiques importades com àmfores vinàries procedents de la península itàlica i vaixella de taula produïdes a l’àrea de la ciutat empordanesa de Roses.

Es preveu una segona intervenció l’any vinent per continuar la seva delimitació, verificar el seu grau de conservació i definir la seva naturalesa. També existeix la possibilitat que el jaciment estigui arrasat degut als treballs agrícoles d’èpoques posteriors.

La socialització del patrimoni és un dels puntals del projecte de la Timba de Sta Bàrbara i, per aquest motiu, en aquesta excavació s’ha comptat amb l’ajuda de voluntaris/es de la comarca que han treballat conjuntament amb l’equip d’arqueologia de la cooperativa ArqueoVitis i la Universitat de Barcelona.

Aquesta primera campanya d’excavacions ha estat possible gràcies al recolzament logístic i econòmic de l’Ajuntament de l’Arboç, la Diputació de Tarragona i la gentilesa dels propietaris de les quatre parcel·les on se situa Sota la Timba de Sta. Bàrbara, els quals han facilitat l’autorització per iniciar les excavacions. Així mateix, cal agrair les facilitats prestades del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya, Ràdio l’Arboç i el cos dels Agents Rurals.