El jaciment ibèric del Corral del Castell, avui dia desaparegut, es troba al municipi de Cunit, a 500 m de la línia de platja. A la dècada dels anys 80 del segle passat l’indret va ser completament arrasat per procedir a la construcció d’habitatges.

Les úniques evidències del jaciment són algunes fotografies i un important lot de materials arqueològics (principalment ceràmics), que va recollir l’afeccionat local Jaume Casañas de les terreres de l’obra, de forma desinteressada i amb l’ànim de recuperar el màxim d’informació possible del jaciment, davant de la passivitat de l’administració de l’època.

Actualment l’equip de la cooperativa ArqueoVitis, que compta amb el suport de l’Ajuntament de Cunit i el Grup d’Estudis Cunitencs Delmacio de Conito, està estudiant de forma desinteressada (mitjançant la neteja, sigla, inventari i classificació, dibuix i fotografia) el conjunt de materials ceràmics conservats, per tal de poder establir una cronologia i recuperar el màxim d’informació d’aquest assentament costaner d’època ibèrica (segles IV-I aC).

Més informació:

El poblament ibèric de Cunit, de J. Casañas, publicat a la Miscel·lània Penedesenca de l’Institut d’Estudis Penedesencs de 1996.