La Timba de Santa Bàrbara, situat entre els municipis de Castellet i la Gornal i l’Arboç, és un jaciment protohistòric habitat entre els segles VII-I aC. Les excavacions arqueològiques es van iniciar l’any 2016 a la banda de Castellet i durant el 2017 han tingut continuïtat i s’han iniciat les prospeccions arqueològiques a la banda de l’Arboç.

Forma part del projecte de recerca arqueològica de la Universitat de Barcelona El canvi sociocultural a la Cessetània oriental (Penedès i Garraf) durant la protohistòria i l’època romana republicana: una perspectiva històrica i evolutiva i forma part dels projectes de recerca del Departament del Cultura de la Generalitat de Catalunya.

A la zona coneguda com el Planot de la Timba de Sta. Bàrbara, que pertany al municipi de Castellet i la Gornal, s’està descobrint les restes d’una potent fortificació de la primera edat del ferro o època preibèrica (segles VII-VI aC), amb una presència significativa d’àmfores fenícies, que esdevenen els primers contenidors que porten vi al nostre territori.

A la zona oest d’aquest conjunt arqueològic, mirant a l’Arboç, es troba la zona coneguda amb el nom de Sota la Timba de Sta. Bàrbara, que se situa als voltants de la depuradora d’aigües a tocar a la riera del Marmellar i forma part del municipi de l’Arboç.

Els treballs de prospecció han permès identificar les restes d’un jaciment d’època ibèrica, probablement actiu entre els segle IV i el segle I aC. Tot sembla indicar que aquest jaciment es va fundar amb posterioritat a l’abandonament de la fortificació preibèrica o de la primera edat del ferro (segles VII-VI aC), documentada a la part més alta de la Timba.

Més informació:

La Timba de Santa Bàrbara