La Timba de Santa Bàrbara, situat entre els municipis de Castellet i la Gornal i l’Arboç, és un jaciment protohistòric habitat entre els segles VII-I aC. Les excavacions arqueològiques es van iniciar l’any 2016 a la banda de Castellet i durant el 2017 han tingut continuïtat i s’han iniciat les prospeccions arqueològiques a la banda de l’Arboç.

Forma part del projecte de recerca arqueològica de la Universitat de Barcelona El canvi sociocultural a la Cessetània oriental (Penedès i Garraf) durant la protohistòria i l’època romana republicana: una perspectiva històrica i evolutiva i forma part dels projectes de recerca del Departament del Cultura de la Generalitat de Catalunya.

A la zona coneguda com el Planot de la Timba de Sta. Bàrbara, que pertany al municipi de Castellet i la Gornal, s’està descobrint les restes d’una potent fortificació de la primera edat del ferro o època preibèrica (segles VII-VI aC), amb una presència significativa d’àmfores fenícies, que esdevenen els primers contenidors que porten vi al nostre territori.

A la zona oest d’aquest conjunt arqueològic, mirant a l’Arboç, es troba la zona coneguda amb el nom de Sota la Timba de Sta. Bàrbara, que se situa als voltants de la depuradora d’aigües a tocar a la riera del Marmellar i forma part del municipi de l’Arboç.

Els treballs de prospecció han permès identificar les restes d’un jaciment d’època ibèrica, probablement actiu entre els segle IV i el segle I aC. Tot sembla indicar que aquest jaciment es va fundar amb posterioritat a l’abandonament de la fortificació preibèrica o de la primera edat del ferro (segles VII-VI aC), documentada a la part més alta de la Timba.

Durant el passat setembre es van reprendre els intervencions, interrompudes durant el 2020 per les restriccions derivades de la pandèmia, en les que hi han participat estudiants de diferents universitats catalanes que han col·laborat amb l’equip de recerca.