Els principals serveis del laboratori de restauració són:

  • Tractaments de conservació i restauració de materials arqueològics mobles i immobles.
  • Consolidació de restes arqueològiques in situ.
  • Adequació i condicionament d’elements patrimonials per la seva visita.
  • Assessorament en el registre i la conservació de col·leccions privades i públiques.

Més informació a:

arqueovitis@gmail.com

+34 606 866 979