Els principals serveis del laboratori d’arqueobotànica de la cooperativa ArqueoVitis són:

  • Tractament de mostres de sediment, mitjançant màquina de flotació i selecció de materials, in situ i en laboratori propi.
  • Anàlisis carpològics de llavors i fruits carbonitzats, mineralitzats, embeguts, etc.
  • Arqueobotànica de la vinya (carpologia, antracologia, palinologia, etc).

Més informació a:

arqueovitis@gmail.com

+34 606 866 979