ArqueoVitis ofereix serveis específics de qualitat, imprescindibles per a la investigació i la conservació del patrimoni.

Els principals serveis de recerca arqueològica són:

  • Direcció i realització d’excavacions arqueològiques, tant projectes de recerca com d’intervencions arqueològiques preventives.
  • Prospeccions i seguiments arqueològics.
  • Estudis d’impacte històric-arqueològic.
  • Estudis històrics d’edificis antics.
  • Serveis de documentació arqueològica i fotografia aèria.
  • Estudi de materials arqueològics; ceràmics, lítics, metàl·lics, entre altres.

Més informació a:

arqueovitis@gmail.com

+34 606 866 979