El projecte té com a objectiu la recreació del procés complet del cultiu de vinya i d’elaboració de vi en l’antiguitat. Consisteix en la plantació d’una vinya experimental seguint el mètodes i tècniques que ens proporciona la recerca i les fonts escrites de l’antiguitat. Contempla la construcció d’un cup i una premsa seguint els models de l’època per recrear el procés de trepitjat i premsat del vi en època ibèrica.

Projecte impulsat per La Font de la Canya i la cooperativa ArqueoVitis, amb la col·laboració i l’assessorament del departament de viticultura de Cellers Torres.

Més informació:

Una estació arqueològica experimental sobre la vinya